SENASTE NYTT

nycklar
Lista på juridiskt skyddade nycklar hittar du på denna länk

Här är senaste nyheterna

nyheter2


 

Nyheter från SEM-Group.

2022-12-13

ARGE presenteras för SLRs medlemmar

I senaste numret av SLRs tidning Säkerhetsinstallatören 4/2022 presenteras vårt europeiska nätverk ARGE.
Läs Säkerhetsinstallatören Nr 4/2022 som e-tidning: https://issuu.com/sakerhetsinstallatoren/docs/si_nr_4_2022_pdf

2022-12-12

SEM Group i Svensk Byggtidning

”Sverige är ett av de ledande länderna när det gäller passersystem och svenskutvecklade lösningar”, säger ordförande Urban Doverholt i en intervju i senaste numret av Svensk Byggtidning. Artikeln med rubriken ”Så säkert är portlåset” guidar läsaren inför valet av låssystem och ger också goda råd…

2022-12-11

Förlängd tidsfrist för CE-märkning i UKCA

UKCA-märkning för märkning av brand och utrymningsprodukter (CPR) har fått en ny tidplan. CE-märkning accepteras parallellt med UKCA fram till 2025-06-30.

2022-12-09

Det här vill vi med Skydd 2024

Överlag nöjda utställare och besökare. Så kan man sammanfatta Skydd 2022. Samtidigt är det bara att konstatera att besökarantalet sjunker år efter år samtidigt som besökarna i åldersgruppen 55-64 år ökar. Hur lockar vi yngre målgrupper? Hur kan vi utveckla konceptet ytterligare? Detta och många…

2022-12-08

Boka in Eskilstuna i maj redan nu!

SEM årsstämma arrangeras torsdagen 25 maj. För första gången på tio år håller vi till utanför Stockholm – närmare bestämt i ”låshuvudstaden” Eskilstuna. Värd är ASSA ABLOY Opening Door Solutions. På programmet står bl a rundvandring i den nya fabriken och spännande föredrag. ASSA ABLOYs…

2022-11-02

Så lockar vi fler till säkerhetsbranschen

SEMGRoup Skydd2022
Andreas Frisk, ASSA ABLOY och Fredrik Sidhagen, RCO fick svara på Henrietta Ohlséns frågor om hur det
står till med jämställdheten.

Är Säkerhetsbranschen tillräckligt attraktiv? Hur bygger vi nytt, hur rekryterar vi kompetens från andra branscher?
Det var temat för ett av de många föredrag som SEM…

2022-11-01

Vad är ditt intryck av Skydd 2022?

Besökte du Skydd 2022 förra veckan? Du kanske till och med var utställare? Vad var bra respektive mindre bra? Saknade du något ?
Maila dina synpunkter till henrik.kolga@semgroup.se
Styrelsen kommer göra en utvärdering och även träffa ansvariga från Stockholmsmässan vid vårt nästa styrelsemöte den…

2022-10-31

SEM Group sluter nytt avtal med SIS

SEM Group och SIS (Svenska Institutet för Standarder) har slutit ett nytt avtal för åren 2023-2024. SIS åtar sig att leda och driva arbetet i Building Hardware, CEN/TC 33/WG 4 i enlighet med de regler som gäller inom SIS, ISO och CEN under avtalstiden och SEM Group förbinder sig att finansiera och…