nycklar
Lista på juridiskt skyddade nycklar hittar du på denna länk

SEM Group sluter nytt avtal med SIS

SEM Group och SIS (Svenska Institutet för Standarder) har slutit ett nytt avtal för åren 2023-2024. SIS åtar sig att leda och driva arbetet i Building Hardware, CEN/TC 33/WG 4 i enlighet med de regler som gäller inom SIS, ISO och CEN under avtalstiden och SEM Group förbinder sig att finansiera och betala SIS med 300 000 kr/år för att leda och driva sekretariatet. Avtalet upphör per den sista december 2024.