nycklar
Lista på juridiskt skyddade nycklar hittar du på denna länk

Så här ser SEMs nya styrelse ut

Vid årsstämman den 8 september valdes följande styrelse fram till årsstämman i maj 2023: ordförande Urban Doverholt omvaldes på ett år. Anders Karlemark, vice ordförande Dan Wikström och Mats Moberg omvaldes på ett år. Benny Hansson omvaldes på två år. Håkan Hedlund, Fredrik Sidhagen, Per Hammarström och Andreas Frisk sitter samtliga kvar på ett tvåårigt mandat som löper ut 2023.