nycklar
Lista på juridiskt skyddade nycklar hittar du på denna länk

SEM Group i Svensk Byggtidning

”Sverige är ett av de ledande länderna när det gäller passersystem och svenskutvecklade lösningar”, säger ordförande Urban Doverholt i en intervju i senaste numret av Svensk Byggtidning. Artikeln med rubriken ”Så säkert är portlåset” guidar läsaren inför valet av låssystem och ger också goda råd vad man bör tänka på. Även företrädare för SLR intervjuas.
Läs artikeln här: https://issuu.com/b2bnyheter.se/docs/svensk_byggtidning_4-2022