SENASTE NYTT

nycklar
Lista på juridiskt skyddade nycklar hittar du på denna länk

Provning och certifiering

Provning och certifiering

Att en produkt är certifierad innebär att en oberoende 3:e part har granskat att produktens prestanda med avseende på den standard eller specifikation som tillverkaren anger är uppfylld. Underlag för denna granskning är ritningar, provningsrapporter, tillverkarens instruktioner för montering och underhåll etc. Dessutom tillkommer en årlig kontroll av tillverkningsprocessen och kvalitetssystemets tillämpning på den certifierade produkten.

Ett antal produkter omfattas av Byggproduktförordningen (CPR). Det gäller bland annat produkter avsedda för branddörrar eller utrymningsvägar. De ska vara CE märkta och ha en prestandadeklaration (DoP). Provning och CE-certifikat ska utfärdas av ett anmält organ (Notified Body)

Certifikat eller intyg utfärdas också enligt svensk standard (SS) eller SSF normer.

Svenska certifieringsorgan är:

SBSC (Svensk Brand och Säkerhets Certifiering)

Är anmält organ och ackrediterade för lås och beslagsprodukter.

https://www.sbsc.se/

Sök certifikat: https://www.sbsc.se/sok-certifikat/

 

RISE (tidigare SP)

Är anmält organ och ackrediterade för lås och beslagsprodukter.

https://www.sp.se/sv/units/risecert/Sidor/default.aspx

Sök certifikat: http://publiccert.extweb.sp.se/sv/Product/List/905