SENASTE NYTT

nycklar
Lista på juridiskt skyddade nycklar hittar du på denna länk

RC, MK och WK är samma sak!

Ibland står det MK och ibland RC eller till och med WK på inbrotttsskyddande dörrar och fönster. Vad är då skillnaden på MK - Motståndsklass, RC - Resistent Class och WK - Wiederstandsklasse? Svaret är att det inte är någon skillnad alls på egenskaper utan endast en språkskillnad.

Resistent Class används i Europa i standarden EN 1627 samt i SS-EN 1627 där engelsk text används. När vi skriver svenska normer/standarder översätts det engelska uttrycket RC till det svenska ordet Motståndsklass MK.

Tidigare klassades inbrottsskyddande dörrar i Sverige enligt den numera indragna svenska standarden SS 817345 där det definierades fyra klasser där klass 4 var den högsta klassen. SS-EN 1627 omfattar sex Resistent Classes (Motståndsklasser).

 

För att hitta motsvarighet mellan svensk klass 1 – 4 och de nya klasserna RC 1 – 6 gjordes jämförelser mellan krav och provmetoder och resultatet blev att svensk klass 1 ansågs motsvara EN 1627 RC 2. Samma kom att gälla för övriga klasser, alltså klass 2 = RC 3 o.s.v.

En annan och än viktigare skillnad mellan svensk dörrstandard (SS 817345) och en inbrottsskyddande dörr enligt EN 1627 är att SS 817345 angav att dörren skulle vara försedd med minst en ”godkänd låsenhet” (idag SSF 3522 klass 3).

SS-EN 1627 ställer endast krav på lås och beslag enligt respektive EN-standard för produkterna var för sig.

För att underlätta för den svenska marknaden, van vid att en säkerhetsdörr med ”automatik” även innehöll minst en godkänd låsenhet, tog SSF i samråd med branschen fram en ny norm för inbrottsskyddande dörrar. Normen utgår från krav och provningsmetoder i SS-EN 1627 – SS-EN 1630 kombinerat med krav på minst en godkänd låsenhet.

2013 publicerades SSF 1078 - Inbrottsskyddande dörrar, som är indelad i fem klasser och där även krav på godkänd låsenhet finns i varje klass.

I FTR 200, Svensk försäkrings tekniska rekommendation anges att en inbrottsskyddande dörr ska vara försedd med minst en godkänd låsenhet och uppfylla kraven enligt respektive skyddsklass enligt SSF 200.

SSF 1078 anger vilken RC/MK klassad dörr enligt SS-EN 1627 och vilken låsenhet enligt SSF 3522 som krävs för att uppnå svenska skyddsklasskrav enligt SSF 200 ”Regler för inbrottsskydd – Byggnader och lokaler”.