SENASTE NYTT

nycklar
Lista på juridiskt skyddade nycklar hittar du på denna länk

Swesec positiv till ny kamerabevakningslag

Swesec, där SEM Group ingår, är en av flera remissinstanser som fått ge synpunkter när det gäller förslaget om en ny kamerabevakningslag. Utredaren föreslår bland annat att dagens generella tillståndsplikt för kamerabevakning slopas och att ett tillståndskrav ska gälla endast för myndigheter och vissa andra. Tillstånd kan ges inte bara på platser som redan är brottsutsatta. Swesecs förväntning på den nya lagen är att fler ges möjlighet till installation av trygghetskameror och därmed möjlighet till ökad trygghet och säkerhet för alla. Swesec anser dock att kopplingen till GDPR kan komma att försvåra för den enskilde att förstå vad som krävs för att på ett legalt sätt kunna sätta eller använda system med trygghetskameror. Det är olyckligt att det finns kopplingar till annan lagstiftning och dessutom en kommande lagstiftning som idag är svår att förstå konsekvensen av. Swesec anser också att det är en något onyanserad bild om huruvida trygghetskameror är av ondo eller godo. Oavsett inriktning till den inställning man själv har i frågan måste den baseras på en rimligt neutral och modern statistik, forskning och erfarenhetsvärdering. Swesec anser inte att man lyckas vara vare sig neutral eller har hållit sig till en den senaste forskningen eller rönen kring allmänhetens och den enskildes uppfattning om övervakning via trygghetskameror på allmän plats, i butik eller på hotell - egentligen överallt. För vissa platser som av olika skäl är särskilt utsatta för brott som till exempel områden på och i omedelbar anslutning till arenor och musikfestivaler, tågstationer eller andra knutpunkter för transporter så krävs det enligt utredarens förslag att brott redan har begåtts i viss omfattning för att tillstånd ska kunna ges. SWESEC menar att det kravet bör ändras till att istället se på typen av områden och dess inneboende risk för att det begås brott där. Om tillstånd till exempel beviljas för en tågstation eller idrottsarena på en ort så bör tillstånd också kunna ges för liknande anläggningar på jämförbara orter även om det ännu inte begåtts några brott. Syftet med bevakningen är ju primärt att förhindra och avstyra att brott begås.